logo

អំណាចត្រឡប់មកក្នុងដៃរបស់អ្នក

យើងត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនូវវត្ថុសំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងជីវិត គឺសេរីភាព។ រៀងរាល់ថ្ងៃ អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងធ្វើការជ្រើសរើសដោយខ្លួនគេ និងបិទការព្រមព្រៀងលើលក្ខខណ្ឌតម្លាភាព និងស្មោះត្រង់ដោយមិនមានអ្នកកណ្ដាល។

TOP 5 RideSharing Apps Worldwide award icon

+ទីក្រុងនានានៅក្នុង 0 ប្រទេសនានា

ប៊ីលានការជិះ

លានអ្នកប្រើប្រាស់

ហេតុអ្វីគួរជ្រើសរើសយកពួកយើង?

ផ្តល់ជូនតម្លៃធ្វើដំណើររបស់អ្នក

ជាមួយ inDriver, អ្នកគឺជាមនុស្សដែលសម្រេចចិត្តពីចំនួនទឹកប្រាក់សម្រាប់ការជិះរបស់អ្នក។ បញ្ជាក់ច្បាស់ពីតម្លៃធ្វើដំណើរសម្រាប់ផ្លូវរបស់អ្នក ទទួលការផ្ដល់ជូនពីអ្នកបើកបរ និងចាប់ផ្ដើមសន្សំសំចៃនៅពេលជិះ!

សេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើស

ជ្រើសរើសការផ្ដល់ជូនល្អបំផុតពីអ្នកបើកបរនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃតម្លៃ ម៉ាកម៉ូតូ និងពេលវេលាទៅដល់តាមការប៉ាន់ស្មាន។ ទទួលបានសេរីភាពពិតប្រាកដ។

ដឹងថានរណាជាអ្នកបើកបររបស់អ្នក

inDriver តែងតែបង្ហាញអ្នកពីការវាយតម្លៃចំពោះអ្នកបើកបរម្នាក់ៗដែលបានឆ្លើយតប។ វាក៏បង្ហាញអ្នកពីចំនួននៃការធ្វើដំណើរមុនៗដែលពួកគេបានបំពេញផងដែរ។ អ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជ្រើសរើសអ្នកបើកបរដែលអ្នកដំណើរជាមួយ។ ជាងនេះទៀត អ្នកអាចចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការជិះ និងទីតាំងបច្ចុប្បន្នដោយផ្ទាល់នៅលើកម្មវិធីនេះ។ អ្នកកំពុងតែគ្រប់គ្រងវា។

តើវាដំណើរការដូចម្ដេច?

សន្សំសំចៃលើការជិះ

ជាមួយ inDriver, អ្នកអាចកក់ការជិះ ដែលថោកជាងនេះ! ចូរបដិសេធន៍ចំពោះតម្លៃបង្ខិតបង្ខំ និងការគិតថ្លៃកោរ។

ផ្ដល់ជូនតម្លៃរបស់អ្នកផ្ទាល់

បញ្ជាក់ច្បាស់ពីផ្លូវ និងតម្លៃធ្វើដំណើរដែលអ្នកប្រុងនឹងបង់។

ជ្រើសរើសការផ្ដល់ជូនអ្នកបើកបរល្អបំផុត

មើលការផ្ដល់ជូនទាំងអស់ដែលអ្នកទទួល ហើយជ្រើសរើសការផ្ដល់ជូនដែលសក្ដិសមនឹងអ្នកបំផុតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃ ម៉ាកម៉ូតូ ពេលវេលាទៅដល់តាមប៉ាន់ស្មាន និងការវាយតម្លៃអ្នកបើកបរ។

ពេលវេលាម៉ូតូទៅដល់ជាមធ្យម៖ 5 នាទី

យើងនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីទីតាំងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកបើកបរនៅលើផែនទី។

មូលហេតុដែលអ្នកបើកបរជ្រើសរើសយក inDriver

ផ្ដល់ជូនតម្លៃរបស់អ្នកផ្ទាល់

ការបង់ថ្លៃសេវាកម្មរបស់យើងតែងតែទាបជាងដៃគូប្រជែងរបស់យើង ដែលជាមធ្យមត្រឹមតែ 9.5% ប៉ុណ្ណោះ។

គ្រាន់តែទទួលយកសំណើដែលបង្កើតប្រាក់

inDriver តែងតែបង្ហាញតម្លៃជិះសរុបនិងគោលដៅរបស់វា។ មិនពេញចិត្តចំពោះតម្លៃរបស់អ្នកដំណើរឬ? អ៊ីចឹងដាក់តម្លៃរបស់អ្នកនៅលើកម្មវិធី។

មិនមានអ្នកកណ្ដាល

ទទួលប្រាក់ផ្ទាល់ពីអ្នកដំណើរនៅពេលទៅដល់គោលដៅ។ មិនចាំបាច់រង់ចាំទូទាត់ប្រាក់ទៀតឡើយ។

ងាយស្រួលចុះឈ្មោះ

បំពេញការចុះឈ្មោះងាយៗតាមអនឡាញ និងចូលប្រើប្រាស់សំណើជិះដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នករកប្រាក់បានក្នុងពេលមួយថ្ងៃ។

ក្លាយជាអ្នកបើកបរ

inDriver ដំណើរការនៅតាម 0 ប្រទេសនានា

ការលើកឡើងតាមមេឌៀ

មេឌៀទាំងអស់

មូលហេតុដែលយើងមានសុវត្ថិភាព

អ្នកបើកបរដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់

សំណើជិះអាចបំពេញដោយអ្នកបើកបរដែលឯកសាររបស់ខ្លួនត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ពេញលេញតាមអនឡាញប៉ុណ្ណោះ។

ជ្រើសរើសអ្នកបើកបររបស់អ្នក

អ្នកគឺជាអ្នកដែលជ្រើសរើសការផ្ដល់ជូនល្អបំផុតដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃរបស់អ្នកបើកបរ និងចំនួននៃការជិះកន្លងមកដែលពួកគេបានបំពេញ។

គ្រប់គ្រងការជិះរបស់អ្នកជាប្រចាំ

កម្មវិធីនេះមានប៊ូតុងសុវត្ថិភាពមួយ។ អ្នកអាចប្រើប៊ូតុងនេះដើម្បីចែករំលែកជាមួយសមាជិកគ្រួសារនិងមិត្តភក្ដិរបស់អ្នកនូវឈ្មោះអ្នកបើកបរ ទិន្នន័យអំពីម៉ូតូ ផ្លូវ និងទីតាំងបច្ចុប្បន្ន។

សំណួរ-ចម្លើយ