Header logo

หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากกรองอากาศ ดี?

กฎที่ง่ายที่สุดก็คือ การสวมหน้ากากอนามัย – แต่จำไว้ว่า หน้ากากเหล่านั้นใช้ครั้งเดียว และจำเป็นต้องเปลี่ยนทุก ๆ 2-3 ชั่วโมง ไม่เช่นนั้นคุณจะเสี่ยงหายใจเอาเชื้อโรคของคุณเองเข้าไป

หากคุณยังไม่สามารถได้หน้ากากอนามัยมาใช้ ให้พิจารณาหน้ากากกรองอากาศครอบครึ่งหน้า/หน้ากากกรองอากาศ ที่มีการป้องกันในระดับ FFP2: นั่นเป็นสิ่งที่ องค์การอนามัยโลก แนะนำสำหรับคนงานด้านสาธารณสุข หน้ากากกรองอากาศใช้ครั้งเดียวเช่นกัน หน้ากากกรองอากาศที่ไม่มีวาล์วจำเป็นต้องเปลี่ยนทุก ๆ 2-3 ชั่วโมง หน้ากากกรองอากาศที่มีวาล์วให้เปลี่ยนทุก ๆ 8 ชั่วโมง หากหน้ากากกรองอากาศเปียกชื้นจากการหายใจของคุณ ก็ควรเปลี่ยนไม่ว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง