Header logo

Thông khí và khử khuẩn nội thất xe bạn

Thông khí cho nội thất xe bạn ít nhất 2 lần mỗi ngày, tốt nhất là sau mỗi hành khách. Việc thông khí cho nội thất xe không khó và không cần nhiều nỗ lực: điều duy nhất là bạn không quên việc này. Và không khí trong lành, sạch luôn là một điều tốt trong mọi tình huống!

Lau ướt nội thất bằng dung dịch khử khuẩn vài lần mỗi ngày. Chúng tôi khuyến nghị bạn xử lý nội thất với chloramine B, ôxy già, và các sản phẩm chứa cồn với nồng độ ít nhất là 70%, cũng như amin bậc 3 và polyhexamethylene guanidine. Hãy đặc biệt chú ý đến tay nắm cửa, dây an toàn, chỗ tỳ tay, lưng ghế, và các bộ phận da và kim loại trong nội thất xe. Nếu bạn làm theo khuyến nghị này, bạn sẽ giảm đáng kể nguy cơ virus corona và lây nhiễm khác.